พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 17 เมษายน 2567

โดย panisa_p

17 เม.ย. 2567

168 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 17 เมษายน 2567    

- กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

- ผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน ไปถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2567

- องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู