เศรษฐกิจ

เทียบราคาน้ำมัน ไทยใกล้เคียงชาติอาเซียน ยันราคาพุ่งตามตลาดโลก

19 ต.ค. 2564

49 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

กระทรวงการคลังชี้แจง น้ำมันแพงตามราคาตลาดโลก ใช้กองทุนน้ำมันอัดฉีด รักษาระดับราคาขายปลีกไม่ให้พุ่งสูงเกิน ชี้ยังไม่ถึงเวลาลดภาษีสรรพสามิต


วันที่ 18 ต.ค. 64 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงปัญหาราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น โดยระบุว่า เป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


จนปัจจุบันอยู่ที่ 83.53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น


ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ประมาณ 28 บาทต่อลิตร ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี (มกราคม 64)


อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคพบว่า ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ระดับใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ เช่น

สิงคโปร์ ลิตรละ 53 บาท

สปป. ลาว ลิตรละ 31.50 บาท

กัมพูชา ลิตรละ 30.24 บาท

ฟิลิปปินส์ ลิตรละ 28.69 บาท

เมียนมา ลิตรละ 26.95 บาท

และมาเลเซีย (ผู้ส่งออกน้ำมัน) ลิตรละ 17.42 บาท


อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น รัฐบาลจึงได้ดำเนินนโยบายเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีก ‘น้ำมันดีเซล’ ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นกลไกหลักในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และมีสภาพคล่องพร้อมดำเนินการ


โดยได้มีการอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 1.99 – 4.16 บาทต่อลิตร รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการให้มีการปรับลดค่าการตลาดลงด้วย ซึ่งการใช้กลไกดังกล่าวมีความพร้อมและเพียงพอต่อการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลภายใต้บริบทปัจจุบันได้


ในส่วนประเด็นการปรับลดภาษีสรรพสามิตเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น อาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะใช้กลไกดังกล่าวในขณะนี้ เนื่องจากการจัดเก็บของภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับราคาพลังงาน แต่มีวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก


อย่างไรก็ดี ในอดีตมีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อบรรเทาภาระของประชาชน เนื่องจากในขณะนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับที่สูง ดังนั้น หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น รัฐบาลอาจพิจารณามาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนต่อไปรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/HqsVDVQkIeI

ข่าวยอดนิยม