พระราชสำนัก

ปธ.องคมนตรี บำเพ็ญกุศลวันอสัญกรรม พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

26 พ.ค. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสที่ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์


วันนี้ เวลา 08.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสที่ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระวิหารหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ ที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ทำให้แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ


ทั้งนี้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 และ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตลอดอายุราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ สร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง จนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ทั้งในทางทหาร และการเมือง อาทิ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า , แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการทหารบก นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศ ถึง 3 สมัย


และหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำรงตำแหน่งองคมนตรี รวมทั้งยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และเป็นประธานองคมนตรี พลเอก เปรมฯ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ได้รับหน้าที่สำคัญ ในการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวยอดนิยม