พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมครบ 3 ปี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

โดย parichat_p

26 พ.ค. 2565

15 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักงานองคมนตรี บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมครบ 3 ปี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ


วันนี้ ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักงานองคมนตรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ครบ 3 ปี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการนี้ ได้พระราชทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม จำนวน 10 ชุด


โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์ และพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดวันที่ 26 สิงหาคม 2463 หลังจากสำเร็จการศึกษาทางทหาร ได้รับราชการและประสบความสำเร็จในหน้าที่ ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 หลังยุติบทบาททางการเมือง


ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี เมื่อปี 2531 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษ ในปีเดียวกัน รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรี ในปี 2541 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559


จากนั้น ได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ด้วยเป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดี ปฏิบัติราชการสนองพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติมาแต่รัชกาลก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 จนถึงวาระสุดท้าย ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุ 99 ปี

Related News