พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เฝ้า

08 พ.ค. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้า รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันนี้เวลา 13 นาฬิกา 6 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นางนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ นำ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง , นายแพทย์ ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฝ้ารับพระราชทาน ยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 5 หมื่นเม็ด เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19


ในการนี้ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เฝ้ากราบทูลถวายรายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโค-19 ในประเทศไทย สำหรับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 พัน 419 ราย ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษาตัว 2 หมื่น 9 พัน 473 ราย จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม 8 หมื่น 1 พัน 274 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 2 หมื่น 1 พัน 87 ราย และโรงพยาบาลสนาม 8 พัน 386 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก ปอดอักเสบ 1 พัน 138 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 380 ราย เสียชีวิต 19 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 2 พัน 247 ราย


อย่างไรก็ตาม มีจำนวนของผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น แต่ในบางจังหวัดมีผู้ติดเชื้อลดลง ส่วนการกระจายวัคซีน รัฐบาลมีเป้าหมายกระจาย ให้แก่ประชาชนให้ครบ 50 ล้านคนในปีนี้ ขณะนี้ใช้ไป 2 ล้าน 2 แสน 9 หมื่น 7 พัน 218 โดส ส่วนการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชืัอ แล้วยังไม่ได้รับการรักษา ทางรัฐบาลมอบนโยบาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด


โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่รัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นกำลังหลัก ทุ่มเทการทำงาน เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมกับพระราชทานกำลังใจ แก่ประชาชนและผู้ติดเชื้อฯ ให้หายเป็นปกติโดยเร็ว


จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็น ในการต่อชีวิตของผู้ป่วย เช่น เครื่องช่วยหายใจ ที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยในยามคับขัน จึงทรงมีพระวินิจฉัย คัดเลือกเครื่องช่วยหายใจ ที่มีความทันสมัย มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง ด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเครื่องช่วยหายใจทั้ง 4 เครื่องนี้ มีตัวเครื่องติดตั้งบนรถเข็น เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้าย ให้บริการแก่ผู้ป่วยได้สะดวก ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง จะสามารถใช้งานในการดูแลผู้ป่วย ที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปได้

ข่าวยอดนิยม