พระราชสำนัก

องคมนตรีจรัลธาดา เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวชิรญาณ

02 พ.ค. 2564

28 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพวชิรญาณ ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระราชภาวนาวิกรม" เป็น "พระเทพวชิรญาณ ภาวนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด ,พระครูวินัยธร ,พระครูสังฆรักษ์ ,พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564


พระเทพวชิรญาณ มีนามเดิมว่า เลี่ยม จันทำ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี 2504 ต่อมาได้กราบนมัสการฝากตัวเป็นศิษย์ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) หรือ หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จากนั้นหลวงปู่ชา ได้ส่งท่านไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่วัดสาขาของวัดหนองป่าพง ที่นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว และปี 2537 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะ มีนามว่า "พระปัญญาวชิรโมลี" ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564


พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น "พระนักพัฒนา" จากการที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม หรือ "โรงเรียนเสียดายแดด" ซึ่งพระปัญญาวชิรโมลี ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาโซลาร์เซลล์ มาต่อยอดเป็นพลังงานทดแทนไว้ใช้ในโรงเรียน และสร้างระบบ Smart Farm, รถเข็นนอนนา (สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่), รถไฟฟ้า Ev Car จากแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น จนทำให้ลูกศิษย์บางคนตั้งฉายาว่า "พระเสียดายแดด" และ "พระครูโซลาร์เซลล์" นอกจากนี้ยังพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัด ให้เป็นแปลงเกษตร ส่งเสริมหลักการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับยกย่องจากเว็บไซต์ข่าว "เดอะบุ๊ค" ให้เป็นพระสงฆ์แห่งปี

ข่าวยอดนิยม