พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ และอำนวยพร ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้

28 เม.ย. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในโอกาสวันเสรีภาพ ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2564 ความว่า


"สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อะเล็กซานเดอร์ แห่งเนเธอร์แลนด์ กรุงเฮก ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้น ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า มิตรไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการที่หลากหลายให้เพิ่มพูนงอกงาม ยิ่งขึ้นสืบไป"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มั่นคงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จะเป็นปัจจัยสำคัญ ในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในภายภาคหน้า"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวยอดนิยม