ประชาสัมพันธ์

MEA เตรียมพร้อมแนะวิธีรับมือการใช้ไฟฟ้าหน้าร้อน และการทดสอบแอร์

17 เม.ย. 2564

62 view

ข่าวเด่น เย็น เสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ วันเสาร์-อาทิตย์ : 18.00 - 18.20 น.

ในช่วงฤดูร้อนหลายครอบครัว อาจพบปัญหาค่าไฟฟ้าสูงผิดปกติ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ ก็จะยิ่งทำให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ทำการทดสอบเรื่องนี้ พบข้อมูลที่น่าสนใจฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการทดสอบอัตราการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ในห้องทดลอง ด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส และทดสอบตั้งค่าอุณหภูมิภายนอกห้องไว้ที่ 35 และ 41 องศาเซลเซียสตามลำดับ พบว่า การเปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส หากอากาศร้อนขึ้น จาก 35 องศาเซลเซียส เป็น 41 องศาเซลเซียส จะทำให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 15.4% ขณะที่เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จะใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 17.33%


นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน โฆษกการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าว “ ทั้งนี้ MEA ได้เตรียมพร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเพียงพอ เช่น การใช้ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า SCADAในการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะการจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Realtime ขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ด้วยการปิดไฟและปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูง และหมั่นล้างเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน รวมถึงช่วยประหยัดไฟมากขึ้นอีกด้วย ”
ข่าวยอดนิยม