พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานวุฒิบัตร-ประกาศนียบัตร แก่ นร.กลุ่ม รร.ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

09 เม.ย. 2564

532 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร รวม 15 โรงเรียน ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 973 คน


ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความสำคัญในด้านการศึกษาแก่เยาวชน จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ซึ่งเดิมคือ โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2534 รวมทั้งได้พระราชทานนามแก่โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง ต่อมาในปี 2537 ได้ทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ในถิ่นทุรกันดารขึ้น 6 แห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพิ่มขึ้น ได้แก่


โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม , โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร , โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ,โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี ,โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา และโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา รวมทั้งทรงรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ อีก 6 แห่ง พร้อมกับพระราชทานนามว่า "โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์"

ข่าวยอดนิยม