พระราชสำนัก

สมาชิกราชสกุลและราชินิกุล ถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี 2564

07 เม.ย. 2564

27 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมาชิกราชสกุลและราชินิกุล ถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564


วันนี้ ที่ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนสมาชิกราชสกุลและราชินิกุล ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564


ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 และทรงรวบรวมราชอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคง นอกจากนี้ ยังทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ กฎหมาย วรรณศิลป์ และทรงเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา จนได้รับการขนานนามว่าเป็นรัชสมัยของ การสร้างสรรค์ฟื้นฟูแห่งรัฐ และวัฒนธรรมไทย โดยเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2352 รวมเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 27 ปี


นอกจากนี้ คณะองคมนตรี และนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้นำพานพุ่มไปถวายสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน และประเทศชาตินานัปการ


ซึ่งวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แล้ว ยังเป็นวันครบรอบของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย ซึ่งปีนี้มีอายุครบ 239 ปี

ข่าวยอดนิยม