พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2565

โดย parichat_p

6 เม.ย. 2565

88 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2565


วันนี้ เวลา 18 นาฬิกา 40 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2565


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และพุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์


เวลา 18 นาฬิกา 52 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี วางบนพานหน้าฐานชุกชี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์, พระพุทธเลิศหล้านภาไลย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา


จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดร ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช


พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 1 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ทรงครองราชย์


ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อให้ราชอาณาจักรไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า โดยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2352 รวมพระชนมายุ 73 พรรษา


อนึ่งวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ด้วย