พระราชสำนัก

สมาชิกราชสกุล และราชินิกุล ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี 2565

โดย parichat_p

6 เม.ย. 2565

53 views

สมาชิกราชสกุล และราชินิกุล วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565


วันนี้ ที่ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ในนามสมาชิกราชสกุล และราชินิกุล ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565


ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 พร้อมกับทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี และสร้างพระบรมมหาราชวัง เพื่อสืบทอดราชประเพณี ทรงปกป้องและรวบรวมราชอาณาจักรไทย ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง


รวมทั้งทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และอยุธยาให้คงอยู่คู่ชาติ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โดยทรงตรวจชำระกฎหมาย จัดการบริหารบ้านเมือง ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก จัดระเบียบสงฆ์ และทรงส่งเสริมงานศิลปกรรมและวรรณศิลป์


จนกล่าวได้ว่าในรัชสมัยของพระองค์ เป็นรัชสมัยแห่ง "การสร้างสรรค์ฟื้นฟูรัฐและวัฒนธรรมไทย" อันเป็นการวางรากฐานให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าตราบจนปัจจุบัน


พร้อมกันนี้ คณะองคมนตรี ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ต่างนำพานพุ่มดอกไม้ ไปถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเช่นกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความผาสุกของประชาชน และความสงบสุขของประเทศชาตินานัปการ


ทั้งนี้วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์แล้ว ยังเป็นวันครบรอบของกรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งปีนี้มีอายุครบ 240 ปี

คุณอาจสนใจ

Related News