พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรม-ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

28 มี.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


จากนั้น ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งเมื่อปี 2563 และน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข มีกิจกรรมทางเลือก "การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนและสังคม" ที่สานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ด้วยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ในกิจกรรมดนตรี กีฬาและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย TO BE CAMP รุ่นที่ 24


สำหรับการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดภูเก็ต มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง


โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมกับพระราชทานคำปรึกษา แก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมุ่งมั่นจะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด


จากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 6 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1 แสน 2 หมื่น 530 คน มีชมรมในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและเรือนจำ 497 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน 43 แห่ง

ข่าวยอดนิยม