พระราชสำนัก

องคมนตรีกัมปนาท ตรวจเยี่ยม รร.ในโครงการกองทุนการศึกษา จ.พิษณุโลก

26 มี.ค. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้เสนอปัญหาด้านอาคารเรียนชั้นอนุบาลที่เกิดการทรุดตัว และกิจกรรมโครงงานทักษะอาชีพ อาทิ โครงงานอาชีพคัพเค้กแยมสับปะรด , โครงงานรักษ์สมุนไพรร่มเกล้า ที่ยังขาดตลาดจำหน่ายสินค้า และตรวจการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยจัดสร้างให้


สำหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 454 คน มีนักเรียนทุนพระราชทาน 1 คน กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีด้วย


จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง กับโรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ซึ่งมีการจับคู่กับครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ ผ่านชุมนุมม้งแฮนด์เมด , ชุมนุมเถ้าแก่น้อยบนดอยสูง โดยจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้านคือ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ,มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย

ข่าวยอดนิยม