พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จงานพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี 2564

24 มี.ค. 2564

60 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในงานพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี 2564


วันนี้ เวลา 18.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในงานพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี 2564


ในการนี้ ทรงวางพานบายศรี และพระราชทานผ้าสไบ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออัญเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมกับพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธา จากนั้นพระราชทานผ้าสไบ แก่นายอำเภอ นำไปเปลี่ยนให้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการรำบวงสรวงสดุดีท้าวสุรนารี โดยสตรีชาวโคราช จำนวน 4,417 คน ร่วมพิธีรำบวงสรวง ซึ่งจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จึงจัดให้มีการรำบวงสรวง 7 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม เฉลี่ยวันละประมาณ 800 คน ในรูปแบบนาฎศิลป์ไทยมาตรฐาน และท่ารำแบบศิลปะพื้นบ้านโคราช สะท้อนให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ของสตรีชาวนครราชสีมา จากทุกอำเภอ


สำหรับพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีนี้ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นทุกปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ ที่ท้าวสุรนารี หรือคุณย่าโม ผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวนครราชสีมา ได้รวบรวมคนไทยสู้รบเพื่อกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากผู้รุกราน ด้วยความเสียสละ เข้มแข็งและกล้าหาญ กระทั่งได้รับชัยชนะ เมื่อความทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาคุณหญิงโม ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็นท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2370 และพระราชทานเครื่องยศทองคำประดับเกียรติ เป็นบำเหน็จแห่งคุณงามความดี


ชาวนครราชสีมาจึงร่วมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้น บริเวณหน้าประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2477 แล้วนำอัฐิของท้าวสุรนารีมาบรรจุไว้ และมีการจัดงานบวงสรวง เป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบัน


ข่าวยอดนิยม