พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราช บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

02 มี.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานคณะประธานาธิบดี แห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในโอกาสวันเอกราช ของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานคณะประธานาธิบดี แห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในโอกาสวันเอกราช ของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นายมิลอราด ดอดิก ประธานคณะประธานาธิบดี แห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กรุงซาราเยโว ในโอกาสวันเอกราชของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา


ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็ง และประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย"


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม