เศรษฐกิจ

'กรุงเทพโพลล์' ชี้ประชาชน 82.2% มองควรเยียวยา 'เราชนะ' ทั่วประเทศ ทุกกลุ่ม

31 ม.ค. 2564

144 view

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจประชาชน 82.2% เห็นด้วย เยียวยาโครงการเราชนะทั่วประเทศ แทนเยียวยาเฉพาะกลุ่ม


กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง เยียวยา เราชนะ คนไทยได้หรือไม่ได้ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชยนทั่วประเทศ จำนวน 1,206 คน พบว่าประชาชนร้อยละ 35.3 ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ ขณะที่ร้อยละ 28.2 ได้รับสิทธิ์ ส่วนร้อยละ 20.4 ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์หรือไม่ และร้อยละ 16.1 ไม่แน่ใจ ต้องคัดกรองคุณสมบัติก่อน


เมื่อถามกลุ่มได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ว่าได้รับสิทธิ์จากกลุ่มใด พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.4 อยู่ในกลุ่มเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง รองลงมาร้อยละ 35.2 อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้อยละ 24.4 อยู่ในกลุ่มที่ไม่เคยรับสิทธิ์ ที่มีคุณสมบัติ


เมื่อถามว่า เห็นด้วยหรือไม่ หากมีการเยียวยา โครงการเราชนะ แก่ประชาชนทั่วประเทศแทนการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 เห็นด้วย โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 41.4 คิดว่าทุกคน ทุกกลุ่มเดือดร้อนเหมือนกัน และร้อยละ 40.8 เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับ เพื่อความเท่าเทียมกัน ขณะที่ร้อยละ 17.8 ไม่เห็นด้วย โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 14.5 เห็นว่าควรช่วยเหลือแต่คนจน และร้อยละ 3.3 เห็นว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ


ส่วนความเห็นต่อโครงการเราชนะ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนมากน้อยพียงใด จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.8 เห็นว่าช่วยได้ระดับปานกลาง ส่วนร้อยละ 35.0 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 17.2 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด


และเมื่อถามถึงเรื่องที่อยากขอรัฐบาลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการเราชนะ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 อยากให้ทุกคนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์เยียวยา ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รองลงมาร้อยละ 49.3 อยากให้ใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได้ และร้อยละ 38.5 อยากให้ขยายระยะเวลาการใช้ให้มากขึ้น


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/3uBg36HUn48

ข่าวยอดนิยม