เศรษฐกิจ

จับตา SHOPEE บังคับเลือกส่งพัสดุ ส่อผิด กม.ธุรกิจ

29 ม.ค. 2564

2.6K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

จากกรณี SHOPEE แอปช็อปปิ้งออนไลน์ ชื่อดัง ปรับกลยุทธ์ใหม่ เลือกระบบการขนส่งพัสดุให้ลูกค้าเอง ทำให้ลูกค้าบางรายต้องเสียค่าส่งในราคาแพงขึ้น เช่นเดียวกับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าน้อยลง


ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้มีการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของ SHOPEE


อาจเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560


กรณีเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบจะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีทีกระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น จะมีโทษทางปกครองปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด


ทั้งนี้จะมีดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดทางเลือก ในการขนส่งสินค้าของ SHOPEE รวมทั้งจะกำกับดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายอื่นด้วย


หากพบว่ามีการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัดต่อไป 

ข่าวยอดนิยม