จะรักหรือจากฉันไป (Love me or Leave me) Ost.ดุจอัปสร | Zom Marie | Official MV

5K view

ผู้แต่ง/คำร้องมณฑวรรณ ศรีวิเชียร

ทำนองเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เรียบเรียงเรืองกิจ ยงปิยะกุล

จะรักหรือจากฉันไป (Love me or Leave me) Ost.ดุจอัปสร ศิลปิน : Zom Marie คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร ทำนอง/เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล