รักไม่มีวันตาย Ost.นางนาคพระโขนง | ปราง ปรางทิพย์ | Official MV

3.4K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียงพิทยา พูลดาวทอง, ศมา สิงห์โตเกษม

รักไม่มีวันตาย Ost.นางนาคพระโขนง ศิลปิน : ปราง ปรางทิพย์ คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง : พิทยา พูลดาวทอง, ศมา สิงห์โตเกษม