จม Ost.เกมรักทรยศ | อิมเมจ สุธิตา | Official Karaoke

218 view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

จม Ost.เกมรักทรยศ ศิลปิน : อิมเมจ สุธิตา คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง,เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท