อย่าพูดว่ารักมันง่ายไป Ost.กลเกมรัก | Zom Marie | Official Karaoke

691 view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองBanana Boat

เรียบเรียงBanana Boat

อย่าพูดว่ารักมันง่ายไป Ost.กลเกมรัก ศิลปิน : Zom Marie คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : Banana Boat