เว้าวอน Ost เว้าวอนรัก | Pijika (พิจิกา) | Official MV

4.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องพิจิกา

ทำนองณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

เรียบเรียงBanana Boat

เว้าวอน Ost เว้าวอนรัก ศิลปิน : Pijika (พิจิกา) คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง / เรียบเรียง : Banana Boat