แปลได้สองทาง Ost.จนกว่าจะได้รักกัน | atom chanakan | Official MV

6.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียงพิทยา พูลดาวทอง

แปลได้สองทาง Ost.จนกว่าจะได้รักกัน ศิลปิน : atom chanakan คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง : พิทยา พูลดาวทอง