เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอ Ost.กรงดอกสร้อย | NuNew | Official Karaoke

781 view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองBanana Boat

เรียบเรียงBanana Boat

เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอ Ost.กรงดอกสร้อย ศิลปิน : NuNew คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง / เรียบเรียง : Banana Boat