Help me please Ost. Help me คุณผีช่วยด้วย | KONGTHAP PEAK | Official MV

28.5K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียง-

Help me please Ost. Help me คุณผีช่วยด้วย ศิลปิน : KONGTHAP PEAK คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท