เกมล่า Ost.เกมล่าทรชน | มาเรียม เกรย์ | Official MV

30K view

ผู้แต่ง/คำร้องเทิดศักดิ์ จันทร์ปาน และ วสกร เดชสุธรรม

ทำนองมาเรียม เกรย์ / ดนุชา เหมะรักษ์ และ สิทธิชัย กรดเครือ

เรียบเรียง-

เพลง เกมล่า Ost.เกมล่าทรชน ศิลปิน : มาเรียม เกรย์ คำร้อง : เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน และ วสกร เดชสุธรรม ทำนอง : มาเรียม เกรย์ เรียบเรียง : ดนุชา เหมะรักษ์ และ สิทธิชัย กรดเครือ