คนร้ายที่แท้จริงคือใคร?

12.4K view ออกอากาศ อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

ธีรุตม์คาดว่าคนร้ายที่พยายามจะทำร้ายโรสิตาจะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม เป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่ ผู้หญิงชุดดำ และอวยชัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมคืนนี้