กูมึเรื่องจะคุยกับมึง

340 view ออกอากาศ พุธที่ 8 มกราคม 2563

“คิน” (วโรดม เข็มมณฑา) ตื่นสายจนตกรถกลับจากบ้านที่หาดใหญ่จึงขอลาอีก 1 วัน เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพฯคุณตองจึงเรียกเข้าไปพบ สอบถามความจริงเรื่องไปเยี่ยมพ่อกับการไลฟ์ขายครีมว่าสรุปแล้วคินกลับบ้านไปทำอะไร คินถึงกับพูดไม่ออกและถูกคุณตองตักเตือน คินเครียดมากจนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหม่อลอยระหว่างทำงานในครัวจนเกิดเรื่อง ทางด้าน “อัคร” (ธนพล จารุจิตรานนท์) เองก็หลบหน้าหลบตา “ส้มป่อย” (ธนัชชา เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ส้มป่อยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัคร ส่วนคุณอบเชยไม่อนุมัติเรื่องที่ “วาเลน” (พงศธร ผดุงเกียรติวงศ์) ขอลาออกและให้ฝึกงานต่อในแผนกต้อนรับตามความสามารถด้านภาษา ฟาก “เค” (กรัณ ดรัลพงศ์) เริ่มไม่ค่อยกลับห้องพัก เมื่อ “หนึ่ง” (ณัชคุณ ธีรกิจโกศล) ถามเคก็มักจะตอบว่าไปหาเพื่อน หนึ่งเริ่มรู้สึกได้ว่าเคเปลี่ยนไป หนึ่งรู้สึกอึดอัดที่เคพยายามหลบหน้า ไม่พูดไม่จา ไม่คุยเล่นเหมือนแต่ก่อน หนึ่งจึงโวยวายหาเรื่องกับเคจนทะเลาะกัน จนอัครสังเกตเห็นได้ว่าทั้งสองไม่เข้าขารู้ใจกันเหมือนเคยและเริ่มส่งผลต่อการทำงานในครัวที่จำเป็นต้องใช้การสื่อสารอย่างมาก