หวานจะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครอีก

13.3K view ออกอากาศ อาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

วิสาต้องการจะจัดการกับหวานให้ถึงที่สุดแต่หวานจะไม่ยอมให้วิสากระทำต่อไปอีกแล้ว