Hotel Stars สูตรรักนักการโรงแรม EP.5 [2/5]

25.5K view ออกอากาศ พุธที่ 11 ธันวาคม 2562

คุณกฤษเรียกพี่มด พี่ตั๊ก และเซฟแมน หัวหน้าแผนกทั้งสามมาประชุมประเมินผลงานนักศึกษาฝึกงานโครงการ Hotel Stars ทั้ง 10 คนใน 1 เดือนที่ผ่านมา ถึงเวลาเปลี่ยนแผนกเพื่อหมุนเวียนไปฝึกแผนกอื่น “พงศ์” (ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี) “อัคร” (ธนพล จารุจิตรานนท์) และ “เค” (กรัณ ดรัลพงศ์) ได้ย้ายมาอยู่งานต้อนรับ ส่วน “นุก” (นรวรรณ เศรษฐรัตนพงศ์) “วาเลน” (พงศธร ผดุงเกียรติวงศ์) “เต้ย” (สุรเดช พินิวัตร์) และ ”หนึ่ง” (ณัชคุณ ธีรกิจโกศล) ย้ายมางานแม่บ้าน ส่วน “หญิง” (ธัญลักษณ์ โชคธนเดช) “โทน” (ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์) และ “คิน” (วโรดม เข็มมณฑา) ย้ายมาอยู่งานครัว หญิงอยากอยู่แผนกต้อนรับเหมือนเดิม จึงไปออดอ้อนขอความช่วยเหลือจากวุฒิ โดยอ้างว่าเป็นภูมิแพ้ แพ้ควัน ทางด้านหนึ่งกับเคแชร์ประสบการณ์ของแผนกที่เคยอยู่ให้ฟัง รุ่งเช้าหญิงมานั่งหน้าสลอนอยู่ที่เคาน์เตอร์ พี่ตั๊กหน้าเครียดเดินมากำลังจะเอ่ยปาก กฤษณ์เดินมาเห็นพอดีจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้น พี่ตั๊กอึกอักรีบพาหญิงไปส่งที่แผนกครัว หญิงโวยวายใส่พี่ตั๊กว่าจะฟ้องวุฒิ “วาเลน” (พงศธร ผดุงเกียรติวงศ์) ออกปากเตือนหญิง ยิ่งทำให้หญิงไม่พอใจที่โดนฉีกหน้าและอยากเอาคืนวาเลน อัครแปลกใจที่เจอ “ส้มป่อย” (ธนัชชา เทพหัสดิน ณ อยุธยา) บ่อย ๆ และดูคุ้นเคยกับพนักงาน จนในที่สุดเขาก็รู้ตัวตนที่แท้จริงของส้มป่อย