คนที่ช่วยคุณจากอุบัติเหตุในคืนนั้นคือผมเอง!!

6.3K view ออกอากาศ จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

เวลาบนโลกมนุษย์ของอชิระเริ่มเหลือน้อยเต็มที อชิระจึงบอกความจริงว่าเป็นคนที่ช่วยฟ้ารดาให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุเมื่อ 12 ก่อน และเริ่มตีตัวออกห่างฟ้ารดาเพื่อให้เวลาที่ต้องจากโลกนี้ไป จะไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันอีก