จ้างหย่าหนึ่งล้านพอไหม

659 view

กลลวงทวงหนี้รัก สุนันท์(สาวิตรี สามิภักดิ์)กับธรรมรัตน์(อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)ให้คนไปพาตัวกาญจนา(ไปรมา รัชตะ)แม่ของรณชัย(ดนัย จารุจินดา)มาพบ แล้วบอกให้กาญจนาไปพารณชัยมาเซ็นใบหย่ากับปรียามลโดยเร็ว กาญจนาเรียกเงิน 20 ล้านเป็นการแลกเปลี่ยน แต่สุนันท์ไม่ยอมจ่ายให้ รณชัยให้แม่ยอมขายบ้านแล้วแบ่งเงินคืนให้หวานไป แต่แม่ไม่ยอม มยุรีเจ็บหนัก ประวิชพาไปหาหมอ ประภาขอพบมยุรีเป็นครั้งสุดท้าย ประวิชจึงพาต้นมาอยู่กับสุนันท์ และธรรมรัตน์