Mangrove ปลูกป่าชายเลน EP.5

[1/1] (ล่าสุด)

15.8K view

“Greenดี อยู่ดี” รายการ Eco Life Style ที่จะแนะนำ และชวนคุณมาลองทำกิจกรรมง่าย ๆ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ผ่านนักแสดงช่อง 3 น้องอาย กมลเนตร ซึ่งสัปดาห์นี้น้องอาย จะพาพวกเราไปรับลมชมบรรยกาศที่ บางปู ซึ่งมีพื้นที่เป็นป่าชายเลน เป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด และไปดูวิธีปลูกและประโยชน์ของป่าชายเลนกัน ถ้าพร้อมกันแล้ว ตามน้องอายไปปลูกป่ากัน