เอามือออกจากหน้าผมเดี๋ยวนี้นะ!!!

1.5K view

ริมฝั่งน้ำ พฤกษ์จับได้ว่าคนดูแลทำร้ายแม่ ไอลดาเพื่อนพฤกษ์แนะให้พาแม่ไปอยู่เนอรส์ซิ่งโฮม พฤกษ์อยากดูแลแม่เองแต่งานยุ่งจนบุษกรมีอาการซึมเศร้า พฤกษ์ตัดสินใจพาแม่มาอยู่ที่บ้านร่มไม้ชายคา วีนัสอาสาดูแลแม่พฤกษ์อย่างดี แต่คืนหนึ่งบุษกรหายออกไปจากห้อง พฤกษ์โมโหวีนัส พาแม่ออกจากบ้านร่มไม้ชายคาทันที