Wrong Say Do Season 2 EP.5 [1/3]

34.9K view

“ชุมทางปักษ์ใต้ หลากหลายเศรษฐกิจ ชีวิตอุดม รื่นรมย์ธรรมชาติ ชายหาดแหลมโพธิ์ ส้มโอสีชมพู คู่คลองอู่ตะเภา ขุนเขาโตนงาช้าง” คำขวัญประจำอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถานที่บ้านเกิดเมืองนอนของเจนนี่ ปาหนัน ณ หาดใหญ่แดนไก่ทอด ก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ในชีวิตวัยเด็กของเจนนี่ได้เป็นอย่างดี ในสัปดาห์นี้เจนนี่บินไกลพาเขยฝรั่งคนใหม่ทัวร์เมืองหาดใหญ่ให้จุใจ กับเส้นทางรถสองแถวสีแดงที่เจนนี่ใช้เดินทางเป็นประจำในตอนเด็ก พร้อมบอกเล่าสถานที่ต่าง ๆ ในความทรงจำอันหอมหวานของเจนนี่ อาทิ โรงเรียนที่เคยเรียน ห้างที่เคยโดดเรียนมา และอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยพาไปกินไก่ทอดหาดใหญ่!! ของขึ้นชื่อ ที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ สำหรับสัปดาห์นี้เขยฝรั่งจะประทับใจและรับได้กับอดีตของเจนนี่หรือไม่ ติดตามกันเลย

คุณน่าจะชอบ