ระเริงไฟ EP.9 [1/10]

99.9K view

ระเริงไฟ ทัศนะ(อั๋น วิทยา)บอกให้ไตรทศ(แชมป์ ชนาทิป)และชญานี(พาย รินลดา)มาอยู่เป็นเพื่อนเพ็ญขวัญที่บ้านเพราะเขากับเขมิกา(ไอซ์ อามีนา)จะไปตามหาญาดา(นุ่น วรนุช)และชาคริต(เคน ธีรเดช) ขณะเดียวกันชาคริตจับญาดามาขังที่บ้านพักเชิงเขา ญาดาพยายามหนี แต่ไม่สำเร็จ ญาดาพยายามอธิบายให้ชาคริตฟังว่าที่ทำไปเพราะอยากช่วยชาคริตให้หลุดพ้นจากวังวนโจร ชาคริตพร้อมจะเชื่อญาดาอยู่แล้ว เพราะในใจนั้นรักญาดา สุดท้ายทั้งคู่ปรับความเข้าใจกัน ชาคริตกับญาดาใช้เวลาอยู่ด้วยกัน เปิดใจต่อกันในเรื่องต่างๆ ทำให้ชาคริตประทับใจญาดา ขณะที่ญาดาก็ทั้งรักและผูกพันกับชาคริต สุดท้ายทั้งคู่เห็นอกเห็นใจและยอมเป็นของกันและกันด้วยความเต็มใจ ต่างคนต่างรู้สึกมีความสุขใจ