ร้อยเล่มเกมส์ออฟฟิศ EP.4

24.3K viewAired on พุธที่ 12 มิถุนายน 2567

ร้อยเล่มเกมส์ออฟฟิศ ทีมของ นนทกร(แท่ง ศักด์สิทธิ์) สามารถปิดการขายกองทุนให้กับลูกค้าต่างชาติได้สำเร็จ แม้ว่าดวงเดือน (หญิง รฐา) จะตัดสินใจให้อลิศ (มิ้นต์ ชาลิดา) ไม่ผ่านทดลองงาน แต่ปิติ(พีท ทองเจือ) กลับเห็นต่าง เขาให้อลิศผ่านทดลองงาน และสั่งย้ายไปอยู่ทีมของนนทกร หนำซ้ำปิติยังออกนโยบายใหม่ ผลักดันคนจากผลงาน ไม่มีระบบอาวุโส ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับดวงเดือนเป็นอย่างมาก

You may also like this