สืบลับหมอระบาด เริ่มสืบพร้อมกัน 21 ส.ค. นี้

2.8K viewออกอากาศ จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

มีคนตายผิดปกติจากการติดเชื้อบางอย่าง เป็นหน้าที่ของหมอระบาดที่ต้องสอบสวนโรค เริ่มสืบพร้อมกัน 21 สิงหาคมนี้