พาคุณหมอสู่ชายขอบป่าสาละวิน โรงเรียนบ้านเสาหิน จ.แม่ฮ่องสอน ตอนที่ 1 EP.5

[1/1]

571 viewออกอากาศ พุธที่ 15 มีนาคม 2566

ออกเดินทางด้วยจิตอาสาปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติ สนับสนุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. พาคุณหมอเสื้อเทากระเป๋าเขียวเดินทางบนเส้นทางออฟโรดสู่ชายขอบป่าสาละวิน เพื่อให้การรักษาพยาบาลด้านทันตกรรมแก่เด็กๆ และประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

คุณน่าจะชอบ