Behind The Scene ที่สุดของหัวใจ EP.7

2.5K viewออกอากาศ ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ที่สุดของหัวใจ เกื้อคุณ ถูกยิงอาการสาหัสพิมรตา เครียดหนัก ทั้งเรื่องอาการป่วยและลูก เลยหนีสามีไปอยู่รีสอร์ตกับ สิตา เพื่อนสนิท ในขณะที่ เกื้อคุณ ถูกยิงบาดเจ็บ สรร ตำรวจน้ำดีเพื่อนของเกื้อสงสัยว่าเป็นฝีมือของชนุตม์ อัญมณี ตามไปสอบถามความจริงจากปากน้องชาย เพราะช่วงนี้คนที่มีเรื่องกันไม่มีใคร นอกจาก ชนุตม์