อย่าปล่อยฉันนะ

2K viewออกอากาศ Wednesday, 10 August 2022

คือเธอ งานเปิดตัวโรงแรมจะเกิดอะไรขึ้นกับสายขิม 7 ปีต่อมา อัตราการเต้นของหัวใจสวิงไม่แผ่ว สายขิม อายุ 25 ปี เรียนจบแล้วสานต่อธุรกิจของ ทรงศีล เธอ แทนไท ลิตา และ แคลร์ ได้พบกันอีกครั้งในงานเปิดตัวโรงแรม การพบกันครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้น

คุณน่าจะชอบ