ความอดทนผมมีจำกัด

3.2K view ออกอากาศ เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565