คุณช่วยปราบผีให้หน่อย

10K view ออกอากาศ อังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564