ผมจะกลับไปยืนจุดเดิม และไปไกลกว่าเดิม!!

10.2K view ออกอากาศ พฤหัสที่ 30 กันยายน 2564