ฉันต่างหากที่ไม่คู่ควรทำงานกับคุณ

998 view ออกอากาศ เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564

อุบัติร้ายอุบัติรัก เพื่อตัดตอนความวุ่นวายทั้งหลาย จิตสกาว (มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ) โกหกโมงกับวราลี (ฉัตรฑริกา สิทธิพรม) ว่า เธอชอบผู้หญิงแต่โมง (มาสุ จรรยางค์ดีกุล) ไม่เชื่อ โมงขอให้จิตช่วยทำงานกับตนต่อไปโดยบอกถึงความตั้งใจอยากพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้า เพื่อสานต่อความตั้งใจของม่อน (ชีรณัฐ ยูสานนท์) และมอบให้ม่อนในอนาคต ทุกวันสงกรานต์ม่อนจะจิตตก คลุ้มคลั่งมาก เพราะมันคือวันที่ม่อนประสบอุบัติเหตุ โมงคอยช่วยปลอบโยนม่อน และพี่โก้ (วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล) คือคนที่คอยดูแลม่อนอยู่ใกล้ ๆ เช่นกัน จิตสกาวตัดสินใจหยุดหนี ยอมรับกับปัจจุบัน เธอตั้งใจใช้ความดีเพื่อเอาชนะความเกลียดชังของโมง และยอมอยู่ช่วยงานเป็นเลขาโมงต่อไป