Hoku รีแอคคลิป Indian Break ZaCabo

6 view ออกอากาศ พุธที่ 28 เมษายน 2564

จะเป็นยังไง เมื่อ PV เปิดตัวของสาวๆ ถูกทีมงานเอามายำจนเละเทะ โฮคุสาวน้อยหัวร้อนจะรีแอคยังไงกันนะ

คุณน่าจะชอบ