เห็นผู้ชายอื่นดีกว่าฉันเหรอ

17.1k Views ออกอากาศ พุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

คาวีไม่พอใจที่ต้อมเข้ามาสนใจในตัวนาริน จึงพยายามขัดขวางทุกอย่าง