สัญญาแล้วนะ

1.1K viewออกอากาศ เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

พุดชมพูยืนขอเสนอให้อาวินทร์ปลูกดอกเบญจมาศทั้งแปลงเพียงคนเดียว ภายใน 3 เดือนหากสำเร็จ ภายใน 1 ปี พุดชมพูจะยินยอมเซ็นยกมรดกให้กับอนาวินทร์