ช่อง 3 จัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี จัดการขยะอย่างยั่งยืน” ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ

09 ธ.ค. 65

45 Views

ช่อง 3 จัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี จัดการขยะอย่างยั่งยืน” ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดยคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และนักแสดงอย่าง บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, กองทัพ พีค, ปอม ภาสกร เครือโสภณ ร่วมด้วย โอ๊ค นิธินาฏ ราชนิยม, แอน กมลวรรณ ตรีพงศ์, โบตั๋น จุฑาธิปษ์ ภักดีกุล, น้ำฝน พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ และแพม ปาเมล่า ปาสิเนตตี พิธีกรรายการแซ่บพาซ่าส์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 5 แห่ง ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตคลองเตย, สถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทย, บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด จัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี จัดการขยะอย่างยั่งยืน” ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จัดเต็มบูธกิจกรรมเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลและของรางวัลมากมายภายในงาน

ในปี 2564 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอย 24.98 ล้านตัน หากเทียบกับจำนวนประชากรไทยทั้งสิ้น 69.8 ล้านคน เท่ากับว่าคนไทย 1 คน สร้างขยะ 360 กิโลกรัมต่อปี ปัญหาเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างจริงจัง ช่อง 3 ในฐานะของสื่อมวลชนและเป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะและขยะพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรภายใต้ “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่อง เขตคลองเตย” ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ คัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ ผ่านเนื้อหารายการต่าง ๆ ขององค์กร และการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งปี

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ ประกอบกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ทางช่อง 3 จึงร่วมกับพันธมิตร 5 องค์กร จัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี จัดการขยะอย่างยั่งยืน” ที่ให้ทั้งความสนุก สอดแทรกความรู้และยังนำของรางวัลกลับบ้านมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทิ้งขยะรีไซเคิลผ่าน Digital Platform, กิจกรรมเล่นเกมคัดแยกขยะ, กิจกรรมเติมน้ำยาทำความสะอาดที่ Refill Station, กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล และกิจกรรม Zero Waste

ทั้งนี้ ช่อง 3 ตระหนักดีถึงหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน โดยเฉพาะปัญหาขยะที่ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับประเทศที่จะต้องได้รับการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่อง 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนสำคัญเพื่อช่วยสร้างและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และมีความยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี